Szanowni Państwo, Drodzy Melomani,
czas letniej kanikuły trwa w najlepsze, ale powoli zbliża się także nowy sezon koncertowy, który w naszym Zabrzu inaugurować będziemy oficjalnie 2 września, niemniej kilka dni wcześniej w sobotę 28 sierpnia o godz. 16.00 chcemy razem z Radą Dzielnicy Zabrze Mikulczyce oraz księdzem proboszczem miejscowej parafii zaprosić wszystkich miłośników Muzyki na koncert muzyki sakralnej, operowej i symfonicznej.
Odbędzie się on w kościele pw Św. Wawrzyńca w Mikulczycach.
Zagra nasza orkiestra w pełnym składzie, solistą będzie młody baryton Dawid Czerwiński, całość od pulpitu jak i mikrofonu poprowadzi Sławomir Chrzanowski.
Początek w sobotę 29 sierpnia o 16.00
Przyjdźcie koniecznie, wstęp wolny ale oczywiście w obowiązującym nadal reżimie sanitarnym.
Biuro koncertowe Filharmonii Zabrzańskiej
REGULAMIN KONCERTU
„RAZEM W MIKULCZYCACH”
W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2
Termin: 28 SIERPNIA 2021 r.
Miejsce: ZABRZE, UL. TARNOPOLSKA, KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA
Organizator: ZARZĄD RADY DZIELNICY MIKULCZYCE
Współorganizator: FILHARMONIA ZABRZAŃSKA
1. W imprezie mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych COVID-19 i które nie podlegają obowiązkowi kwarantanny
lub izolacji.
2. Wejście na imprezę odbywa się w tylko w miejscu oznaczonym, przy czym
Organizator zastrzega, że liczba osób, które będą mogły uczestniczyć
w imprezie będzie ograniczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązującym w dniu
wydarzenia.
3. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń:
a) Uczestnicy muszą zostać poinformowani o tym, że uczestnictwo
w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
b) Uczestnik przy wejściu na imprezę ma obowiązek zapoznać się
z zapisami niniejszego Regulaminu.
4. Wszystkich gości, organizatorów, wolontariuszy i wykonawców
obowiązują:
a) przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, obowiązujące w dniu wydarzenia,
b)samodzielne wyposażenie się w maseczkę,
c) zasłanianie nosa i ust podczas imprezy (maseczki), za wyjątkiem
wykonawców,
po zajęciu przez nich wyznaczonych miejsc,
d) zachowanie dystansu 1,5 m osoba od osoby (za wyjątkiem osób
pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym i wykonawców – członków
zespołu),
e) dezynfekcja dłoni przy wejściu na imprezę,
f) zakaz spożywania posiłków i napojów podczas imprezy.
Menu
Skip to content