Zrzeszenie Filharmonii Polskich                                                                                     Warszawa, 26 lutego 2020 r.
ul. Jasna 5 lok. 310
00-950 Warszawa
ZFP/02/2020

Szanowna Pani

Gertruda Uścińska
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szanowna Pani Prezes,
z olbrzymim niepokojem i smutkiem przeczytaliśmy „Informację o odmowie rozpatrzenia zastrzeżeń do protokołu kontroli” z dnia 13 stycznia 2020 r., skierowaną do Dyrektora Filharmonii Łódzkiej.
Zarówno protokół kontroli, jak i wspomniana odmowa zawiera wiele pogardliwych i obraźliwych stwierdzeń, skierowanych pod adresem artystów muzyków nie tylko występujących w orkiestrach symfonicznych, ale także wybitnych solistów i ogółu wykonawców.

Określenia sprowadzające artystów wykonawców do osób niemających wpływu na kształt występu, a jedynie odtwarzających napisany przez kogoś innego utwór czy też stwierdzenia, że „Każdy z wykonawców jest artystą, jednak nie jest twórcą”, obrażają ludzi kultury i sztuki.

Nie jest naszą intencją, aby ponownie udowadniać, że każdy artysta profesjonalny będący członkiem zespołu artystycznego jest twórcą, a wykonane przez artystów muzyków koncerty są dziełem – tego dokonał Dyrektor Filharmonii Łódzkiej w wielostronicowej analizie tych pojąć, dokonały tego również wielokrotnie Sądy – od Okręgowych po Najwyższy, jak również Sądy Administracyjne.

Jednak kolejna wzmożona akcja skierowana przeciwko artystom wykonawcom zmusza nas do zabrania głosu. Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych koniecznie musi sięgać po dodatkowe środki od tej – w sumie niewielkiej – grupy zawodowej, sugerujemy, aby zwróciła się Pani Prezes: do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – o wykreślenie z ustawy o prawach autorskich artykułu 85, gdzie jednoznacznie chroni się prawa do artystycznych wykonań; do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – aby jednoznacznie wykreślił wszystkie paragrafy z Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych, które wskazują, że umowy o dzieło nie podlegają tymże ubezpieczeniom; jak również – do Ministra Finansów, aby pozbawił ludzi kultury zwiększonych kosztów uzyskania przychodu – skoro według pracowników kierowanej przez Panią instytucji artyści wykonawcy nie są twórcami.

Wówczas sytuacja będzie klarowna i precyzyjna, nikt też nie będzie zmuszany do obraźliwego traktowania twórców i sugerowania dyrektorom instytucji kultury, jakimi są Filharmonie, że „pozorują” zatrudnienie artystów na umowy o dzieło.

Dopóki jednak powyższe przepisy obowiązują, zwracamy się do Pani Prezes z prośbą o powstrzymanie swoich pracowników od wyrażania nieuzasadnionych opinii na temat grupy zawodowej, którą tworzą ludzie kultury. Ich pozycja, która i tak jest w wielu przypadkach niewystarczająco doceniana, a wynagrodzenia nierzadko są na poziomie płacy minimalnej, nie powinna być dodatkowo deprecjonowana.

Z poważaniem
Andrzej Kosendiak
Przewodniczący Zarządu
Zrzeszenia Filharmonii Polskich

Dyrektor Narodowego Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu
Jacek Rogala
Wiceprzewodniczący Zarządu

Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach
Piotr Sułkowski
Wiceprzewodniczący Zarządu

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie
Wojciech Nowak
Członek Zarządu

Dyrektor Filharmonii Narodowej
Marta Wierzbieniec
Członek Zarządu

Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie

Do wiadomości:

1. Pan Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
3. Pan Tadeusz Kościński – Minister Finansów

Menu