Strona główna english version deutchs version BIP


20 i 21 grudnia 2018-g.18.00
Zabrze - sala Filharmonii
Koncerty Bożonarodzeniowe   

1 stycznia 2019-g.17.00
Zabrze - DMiT
Koncert Noworoczny   
SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI   Historia        Dyrektor        Zespół     Siedziba       

Historia

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Zabrzu powstała wiosn± 1950 r. jako Filharmonia Górnicza Zwi±zku Zawodowego Górników.(warto w tym miejscu dodać, iż jednym z założycieli zespołu był wybitny kompozytor, aranżer, pianista i dyrygent Edward Czerny). Pocz±tkowo zasadniczym celem działalno¶ci nowo powstałego zespołu symfonicznego było propagowanie i popularyzacja muzyki – w najszerszym tego słowa znaczeniu-w¶ród klasy robotniczej ¶l±skich zakładów pracy. Drugim nurtem działalno¶ci-szczególnie pielęgnowanym do dzi¶, jest akcja koncertów dla dzieci i młodzieży ze specjalnie przygotowanymi programami. Pierwsze lata działalno¶ci orkiestry to przede wszystkim prezentacje muzyki lżejszego gatunku-operowej, operetkowej, rozrywkowej oraz popularnych utworów z „klasyki”.

Z biegiem czasu profil zespołu zacz±ł się zmieniać w kierunku programów typu filharmonicznego, który to styl pracy orkiestra obecnie reprezentuje w stopniu wysoce profesjonalnym. Potwierdzeniem tego faktu s± programy koncertów, ale przede wszystkim nazwiska artystów krajowych i zagranicznych. Ogromna praca muzyków, oraz jej efekty zostały w połowie lat 80-tych dostrzeżone u władz. Znikn±ł tytuł ”Filharmonia Górnicza” -w zamian zespół otrzymał nazwę Państwowej Filharmonii co było wyrazem uznania jej osi±gnięć.

W kilkudziesięcioletniej działalno¶ci Orkiestry koncertowali z ni± najwybitniejsi arty¶ci z kraju i zagranicy: Wiesław Ochman, Andrzej Hiolski, Zdzisława Donat, Grażyna Brodzińska, Bogna Sokorska, Paulos Raptis, Bernard Ładysz, Romuald Tesarowicz, Piotr Paleczny, Krystian Zimermann, Krzysztof Jabłoński, Waldemar Malicki, Halina Czerny-Stefańska, Małgorzata Walewska, Ryszard Karczykowski, Aleksandra Kurzak, Mariusz Kwiecień, Piotr Beczała, Gary Guthman, Alto Noras,Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Bartłomiej Nizioł, Wanda Wiłkomirska, Kaja Danczowska, Grzegorz Fitelberg, Karol Stryja, Jerzy Katlewicz, Wojciech Michniewski, Jerzy Salwarowski, Marek Pijarowski, Laszlo Baranyay /Węgry/,Iyrkki Myllarinen /Finlandia/,Tsung Yeh, Adam Rosenbloom. ,Takako Takahashi, Shiro Hatae/Japonia/,Ernest Werner Seiler, Benno Schollum /Austria/,Marco Capelli, Ciro di Giovanni/Włochy/,Tai Wai Li/Chiny/,Iwan Iwanow, Kałudi Kałudow, Bożydar Nikołow/Bułgaria/,Galina Wernygora /Ukraina/, Eugen Indjic i wielu innych.

Obok wszystkich ważniejszych estrad koncertowych w kraju orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej kilkakrotnie koncertowała w Rosji, Słowacji, Węgrzech,Austrii, Czechach, Niemczech i Japonii. Uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach m. in. :”Gaude Mater” w Częstochowie, ”Viva il Canto” w Cieszynie, Europejskim Festiwalu Jana Kiepury w Krynicy, Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju, ¶l±skiej Trybunie Kompozytorów w Katowicach, Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, „Silesia-Pradziad” w Kędzierzynie i innych.Zespół regularnie bierze udział w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka w D±browie Górniczej w charakterze orkiestry konkursowej. Orkiestra nagrała kilka płyt CD, oraz zarejestrowała szereg archiwalnych programów dla TVP z udziałem najwybitniejszych artystów polskich estrad.

Filharmonia Zabrzańska w przeszło¶ci została uhonorowana m.in.: Nagrod± Kulturaln± Prezydenta Zabrza, Złotym laurem Umiejętno¶ci, Nagrod± ¶wiatowej Fundacji „Zdrowie, Rozum, Serce” –Lider Promocji Kultury Polskiej( druga orkiestra po Filharmonii Narodowej), nagrod± „Ambasador Zabrza”, Złot± odznak± „Zasłużony dla województwa ¶l±skiego”.

Repertuar orkiestry preferuje utwory klasycyzmu i romantyzmu, chętnie sięgamy także po dzieła współczesne-szczególnie kompozytorów szkoły ¶l±skiej. W stałych cyklach prezentowane s± estradowe wykonania oper i operetek. Mamy stale w repertuarze kilka różnych programów z muzyk± popularn±, filmow±, jazzow±, musicalow±, dixielandow± i rozrywkow±. W sezonie artystycznym zespół przygotowuje około 20 programów symfonicznych,5 oratoryjnych, kilka rozrywkowych, oraz 10 osobnych programów w cyklicznej akcji dla dzieci i młodzieży. Obecnie koncertujemy ¶rednio 10 razy w miesi±cu w siedzibie orkiestry jak i na estradach całego kraju. chętnie uczestniczymy w imprezach charytatywnych.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej liczy 60 muzyków, za¶ jej Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym jest od 1990 r.. Sławomir Chrzanowski.


Tel.0-32 278-65-36,fax.0-32 271-47-17
e-mail:filharmonia@filharmonia.zabrze.pl
http:/www. filharmonia. zabrze.pl


Zapraszamy do archiwalnej galerii zdjęć
Strona główna  |   O Filharmonii  |   Repertuar  |   Aktualno¶ci  |   Rezerwacja biletów  |   Koncerty dla szkół  |   Galeria zdjęć  |   RODO  |   Kontakt

Copyright ©2006 - Filharmonia Zabrzańska.
Projekt i wykonanie: hotmedia, Fotografie: A.Drożdżal.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora zabronione.