polska wersja deutchs version BIP


15 Lipca 2018
Zjazd Radkowian
Radków - Rynek   

10 Sierpnia 2018
Festiwal Chopinowski
Gaming/Austria   

14 Sierpnia 2018
Festiwal im. Kiepury
Krynica Górska   
SPONSORZYPARTNERZY MEDIALNI  History       Director       Orchestra    

OrchesterFILHARMONIA ZABRZAŃSKA
Skład orkiestry


Skrzypce I

Daniel Rybicki- koncertmistrz
Aleksander Leżański- z-ca koncertmistrza
Justyna Kostka
Joanna Kozińska
Aleksandra Greń
Edward Czmok
Joanna Borkowy- Smolińska
Dorota Bana¶
Zygfryd Weleda
Jan Nikoliszak
Katarzyna Pi±tek


Skrzypce II

Edward Muszała
Barbara Marciniak
Klaudia Kliks
Marek Krótki
Lucyna KuĽnik
Arleta Drożdżal
Joanna Kwapińska
Marek Pawlu¶

Altówki

Radosław Mikołajczyk
Tomasz Włosek
Piotr Parniewski
Lilianna B±k
Aleksandra Front


Wiolonczele

Monika Kampa - koncertmistrz
Anna Matera - zastępca koncertmistrza
Katarzyna Rubin
Andrzej Buda
Wiesław ¦widerski
Joanna Habowska


Kontrabasy

Piotr Bratek
Maciej Niedbał
Grzegorz Skórka
Dominik Grab


Flety

Agnieszka Gajgier- Otręba
Danuta Muszkieta
Mirosława Niewiara


Oboje

Krzysztof Wagstyl
Wojciech Barczyński
Paweł Bajer


Klarnety

Damian Matejczyk
Bogdan Trefon
Adam Warmus


Fagoty

Jacek Olesik
Marcin Pisarski


Rogi

Mirosław Kuchlewski
Jerzy Paliwoda
Grzegorz Zioła
Piotr Wylężek


Tr±bki

Dariusz Mzyk
Marek Pietras
Seweryn Mzyk


Puzony

Grzegorz Pytlik
Łukasz Ostrowski
Zygmunt Kliks

Tuba

Adam Penkała


Kotły

Ryszard Turlej


Perkusja

Adam Leboszka


Inspektor orkiestry

Damian MatejczykBibliotekarz

Ryszard Turlej

Philharmony  |   Concerts  |   News  |   Tickets  |   Education  |   Gallery  |   Contact

Copyright ©2006 - Filharmonia Zabrzańska.
Web design: hotmedia, Photos: A.Drożdżal.
All rights reserved.