polska wersja deutchs version BIP


20 i 21 grudnia 2018-g.18.00
Zabrze - sala Filharmonii
Koncerty Bożonarodzeniowe   

1 stycznia 2019-g.17.00
Zabrze - DMiT
Koncert Noworoczny   
SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI  History       Director       Orchestra    

OrchestraFILHARMONIA ZABRZAŃSKA
Skład orkiestry


Skrzypce I

Marcin Ostrowski- koncertmistrz
Justyna Kostka- z-ca koncertmistrza
Daniel Rybicki
Aleksander Leżański
Jan Nikoliszak
Joanna Kozińska
Joanna Borkowy- Smolińska
Dorota Bana¶
Zygfryd Weleda
Katarzyna Pi±tek
Edward Czmok


Skrzypce II

Edward Muszała
Barbara Marciniak
Klaudia Kliks
Marek Krótki
Lucyna KuĽnik
Arleta Drożdżal
Joanna Kwapińska
Marek Pawlu¶

Altówki

Radosław Mikołajczyk
Tomasz Włosek
Piotr Parniewski
Lilianna B±k
Aleksandra Front


Wiolonczele

Monika Kampa - koncertmistrz
Anna Matera - zastępca koncertmistrza
Katarzyna Rubin
Andrzej Buda
Wiesław ¦widerski
Joanna Habowska


Kontrabasy

Piotr Bratek
Maciej Niedbał
Grzegorz Skórka
Dominik Grab


Flety

Agnieszka Gajgier- Otręba
Danuta Muszkieta
Mirosława Niewiara


Oboje

Krzysztof Wagstyl
Wojciech Barczyński
Paweł Bajer


Klarnety

Damian Matejczyk
Bogdan Trefon
Adam Warmus


Fagoty

Jacek Olesik
Marcin Pisarski


Rogi

Mirosław Kuchlewski
Jerzy Paliwoda
Grzegorz Zioła
Piotr Wylężek


Tr±bki

Dariusz Mzyk
Marek Pietras
Seweryn Mzyk


Puzony

Grzegorz Pytlik
Łukasz Ostrowski
Zygmunt Kliks

Tuba

Adam Penkała


Kotły

Łukasz Grund


Perkusja

Adam Leboszka


Inspektor orkiestry

Damian MatejczykBibliotekarz

Ryszard Turlej

Philharmony  |   Concerts  |   News  |   Tickets  |   Education  |   Gallery  |   Contact

Copyright ©2006 - Filharmonia Zabrzańska.
Web design: hotmedia, Photos: A.Drożdżal.
All rights reserved.