Zaproszenie do udziału w koncertach szkolnych

Działalność edukacyjna filharmonii zabrzańskiej w sezonie artystycznym 2018/2019

Działalność edukacyjna Filharmonii Zabrzańskiej w zakresie koncertów dla przedszkolaków, dzieci szkół podstawowych, oraz młodzieży szkół średnich jest na tyle istotnym spektrum naszej muzycznej aktywności, iż wiele lat temu została ujęta w naszym Statucie jako jedno z głównych zadań. Ukształtowany wieloletnim doświadczeniem cykl koncertowy jak i program muzycznych spotkań z młodymi słuchaczami również w minionym sezonie artystycznym był kontynuowany. Nasze koncerty szkolne, czy jak kto woli lekcje muzyczne w swoim głównym założeniu mają uczulać młodego człowieka na piękno muzyki jako jednej ze sztuk pięknych; staramy się tę sztukę w przystępny sposób przybliżać, tłumaczymy istotę gry na instrumentach, pokazujemy specyfikę pracy artysty muzyka w orkiestrze symfonicznej, w końcu staramy się zachęcić do słuchania w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do często negatywnie nastawionego dziecka zapraszamy do naszych spotkań uzdolnioną młodzież, nierzadko rówieśników obecnych na sali słuchaczy co ma zniwelować sztuczną barierę – „wykonawca – odbiorca”. Należy stwierdzić, iż wielokrotnie produkcje najmłodszych artystów spotykały się z wielkim aplauzem audytorium.

Edukacja w filharmonii jest uzupełnieniem lekcji muzycznych w szkołach, dlatego tematy poszczególnych koncertów- choć prawie zawsze oparte o najlepszą literaturę z różnych epok historycznych jak i obszarów geograficznych raczej popularyzują, na pewno uczą, nigdy natomiast nie pouczają! Staramy się unikać mentorskich stwierdzeń o dobrym wpływie muzyki na psychikę młodego słuchacza wskazując raczej na wielotorowość rozwoju człowieka, w którym muzyka w jakiejkolwiek formie ma istotne znaczenie. Wszystkie muzyczne lekcje są prowadzone w naszej filharmonii od pulpitu dyrygenckiego przez dyrektora, zarazem dyrygenta – co naszym zdaniem jeszcze bardziej zbliża, likwidując zakorzenione pojęcie nudnego i trudnego w odbiorze koncertu symfonicznego.

Ponieważ – jak wspomniałem we wstępie koncerty dla dzieci i młodzieży szkolnej traktujemy z największą pieczołowitością, przyjęliśmy pewne założenia, które bezwzględnie realizujemy. Po pierwsze oddzieliliśmy edukację od koncertów abonamentowych-znaczy to iż nasze dopołudniowe spotkania nigdy nie są skróconą wersją wieczornego koncertu symfonicznego. Zawsze mają swój określony czas trwania, jak i co miesiąc nowy temat. W nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 będą to:

  • Wrzesień – „Co to jest orkiestra?” – prezentacja instrumentów
  • Październik – Video Games Music”- suity z gier komputerowych
  • Listopad – „Najpiękniejsza jest muzyka polska”- koncert w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości
  • Grudzień – „Muzyka na Święta Bożego Narodzenia!!!”- muzyka świąteczna, kolędy z różnych stron świata
  • Styczeń – „Śladem wiedeńskich koncertów noworocznych” – muzyka taneczna operetki europejskiej
  • Luty – „Wielkie przeboje wielkiego ekranu” – koncert muzyki filmowej
  • Marzec – „Dzieci grają dzieciom” – najzdolniejsi uczniowie zabrzańskiej Szkoły Muzycznej grają z towarzyszeniem orkiestry
  • Kwiecień – „Wiosna w muzyce”- utwory różnych kompozytorów inspirowane budzšcą się przyrodą
  • Maj – „Tańce różnych narodów”- forma tańca w twórczoœci kompozytorów œwiata
  • Czerwiec – „Quiz muzyczny”- konkurs z nagrodami dla najaktywniejszych uczestników akcji koncertów edukacyjnych

Każdorazowo w czerwcu na zakończenie roku szkolnego organizujemy konkurs muzyczny, gdzie najlepsi zdaniem nauczycieli uczniowie wykazują się wiedzą, mają także jedyną w swoim rodzaju okazję poprowadzenia od pulpitu prawdziwej orkiestry symfonicznej!

Koncerty dla przedszkolaków są z racji wielkiej ilości biorących w nich udział dzieci podzielone na dwa tematy: w pierwszej części roku szkolnego prezentujemy orkiestrę i jej instrumenty, w drugiej gramy muzykę z filmów dla dzieci lub bajkę muzyczną S. Prokofiewa „Piotruś i wilk”.

Kończąc pragnę przedstawić kilka cyfr. W minionym roku szkolnym odwiedziło nas ponad 8300 dzieci i przedszkolaków zabrzańskich na 84 specjalnych koncertach. Poparciem dla naszej działalności jest na pewno wspaniałe zaangażowanie niektórych pedagogów, którzy nierzadko bez jakiegokolwiek przymusu i dodatkowej gratyfikacji organizują wyjścia dzieci do naszej siedziby, a także uśmiech i radość tych ostatnich po końcowym akordzie orkiestry.

Sławomir Chrzanowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Zabrzańskiej

Serdecznie zapraszamy prosząc o kontakt:

Filharmonia Zabrzańska,
41-800 ZABRZE,
tel. 271 47 17 lub 278 65 36
Pani Iwona Kamińska

Sławomir Chrzanowski: Nauczać, nie pouczać – materiał filmowy

Skip to content