The Symphony Orchestra of Zabrze Philharmonic

Orchestra
Zespół Filharmonii Zabrzańskiej

Violin I

Marcin Ostrowski– koncertmistrz
Justyna Kostka- z-ca koncertmistrza
Adam Zając- z-ca koncertmistrza
Jan Nikoliszak
Daniel Rybicki
Aleksander Leżański
Joanna Borkowy- Smolińska
Joanna Kozińska
Dorota Banaś
Zygfryd Weleda
Katarzyna Piątek

Violin II

Barbara Marciniak prowadząca
Marek Krótki
Klaudia Kliks
Lucyna Kuźnik
Arleta Drożdżal
Joanna Kwapińska
Edward Czmok
Marek Pawluś

Viola

Radosław Mikołajczyk
Tomasz Włosek
Piotr Parniewski
Lilianna Bąk
Aleksandra Front

Cellos

Monika Kampa – koncertmistrz
Anna Matera – zastępca koncertmistrza
Katarzyna Rubin
Andrzej Buda
Wiesław Świderski
Joanna Habowska

Basses

Piotr Bratek
Maciej Niedbał
Grzegorz Skórka
Dominik Grab

Flutes

Agnieszka Gajgier- Otręba
Danuta Muszkieta
Mirosława Niewiara

Oboes

Krzysztof Wagstyl
Wojciech Barczyński
Paweł Bajer

Clarinets

Damian Matejczyk
Bogdan Trefon
Adam Warmus

Bassoons

Jacek Olesik
Marcin Pisarski

Bugles

Mirosław Kuchlewski
Jerzy Paliwoda
Grzegorz Zioła
Piotr Wylężek

Trumpet

Dariusz Mzyk
Marek Pietras
Seweryn Mzyk

Trombones

Grzegorz Pytlik
Łukasz Ostrowski
Zygmunt Kliks

Tubes

Adam Penkała

Timpanis

Łukasz Grund

Drums

Adam Leboszka

Inspector of the orchestra

Damian Matejczyk

Librarian

Ryszard Turlej

Skip to content