Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet IV Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury

Całkowita wartość projektu: 9 533 501,34 zł
Wysokość dofinansowania: 5 799 291,50 zł
Okres realizacji: Marzec 2007 r. – Luty 2010 r.

Projekt polega na remoncie i adaptacji zabytkowego budynku dawnej biblioteki na potrzeby Filharmonii Zabrzańskiej oraz na zakupie sprzętu komputerowego i wyposażenia budynku. Realizacja inwestycji ma szczególne znaczenie dla poprawy warunków funkcjonowania Filharmonii Zabrzańskiej – instytucji z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która dzisiaj mieści się w obiekcie, gdzie nie ma sali koncertowej. Obiekt dawnej biblioteki Donnesmarcków wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i został objęty ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej, obecnie nieużytkowany i nieeksploatowany. Wyremontowany, zaadaptowany i wyposażony budynek będzie pełnił funkcję siedziby Filharmonii.

Skip to content