Filharmonia Zabrzańska

Pierwszą siedzibą zabrzańskiej orkiestry był wybudowany  w 1860 roku przez browar Händlera przy obecnej ul.Wolności  325 budynek dawnej restauracji.  W 1891 roku lokal przejął restaurator Max Stadler. Reprezentacyjna sala używana do prób i niektórych koncertów zespołu  powstała w 1899 roku.  Nazywano ją „Stadler’s Marmorsaal” – salą marmurową Stadlera. Przed wojną obiekt tętnił życiem, był ulubionym miejscem spotkań i zabaw mieszkańców Zabrza. W latach 1950- 2010 stał się siedzibą Filharmonii Zabrzańskiej.

Niestety sala była niewielka jak na potrzeby orkiestry stąd część koncertów odbywała się w auli  I Liceum Ogólnokształcącego,  Teatrze Nowym,  Domu Muzyki i Tańca czy auli dawnego Domu Partii,  w której po zmianach ustrojowych siedzibę znalazła Państwowa Szkoła Muzyczna w Zabrzu.

Potrzeba pozyskania nowej siedziby zaowocowała w latach 2007-2010 projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polegającym na adaptacji, remoncie i wyposażeniu zabytkowego budynku dawnej Biblioteki Donnersmarcków na potrzeby Orkiestry

Biblioteka Donnesmarcków

W latach 1903 -1922 właściciele Huty Donnersmarcków wybudowali cały kompleks budynków dla swoich pracowników. Powstało min. osiedle mieszkaniowe na Małym Zabrzu (tzw Zandka), oraz szereg budowli i urządzeń socjalnych tj. Kasyno (obecnie Teatr Nowy), Biblioteka, Szkoła Gospodarstwa Domowego, Kryty Basen oraz Sala Gimnastyczna. Tuż obok zakładu powstał także Park Hutniczy będący pierwszym założeniem parkowym na terenie obecnego miasta.

Sam budynek Biblioteki, w którym obecnie swoją siedzibę ma Filharmonia Zabrzańska wzniesiono w 1911 roku. Jego główną część zajmowała wielka sala z górnym świetlikiem.

Szafy z książkami ustawione były pod ścianami i na galerii, a pośrodku stały stoły czytelni.
W chwili otwarcia zbiory biblioteki liczyły 14 027 tomów, większość stanowiła literatura piękna, a także pokaźny księgozbiór literatury naukowej.

Budynek Biblioteki wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i jest objęty ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej.

Archiwalne zdjęcia Biblioteki Donnesmarcków

Zdjęcia aktualnej siedziby Filharmonii Zabrzańskiej

Skip to content