Filharmonia Zabrzańska

Skład orkiestry
Zespół Filharmonii Zabrzańskiej

Skrzypce I

Marcin Ostrowski– koncertmistrz
Adam Zając- z-ca koncertmistrza
Justyna Kostka – z-ca koncertmistrza
Jan Nikoliszak
Daniel Rybicki
Aleksander Leżański
Joanna Borkowy- Smolińska
Joanna Kozińska
Dorota Banaś
Katarzyna Piątek

Skrzypce II

Barbara Marciniak prowadząca
Marek Krótki
Klaudia Kliks
Lucyna Kuźnik
Arleta Drożdżal
Joanna Kwapińska
Edward Czmok
Zygfryd Weleda

Altówki

Radosław Mikołajczyk
Tomasz Włosek
Piotr Parniewski
Lilianna Bąk
Aleksandra Front

Wiolonczele

Monika Kampa – koncertmistrz
Anna Matera – zastępca koncertmistrza
Katarzyna Rubin
Joanna Habowska

Kontrabasy

Piotr Bratek
Maciej Niedbał
Grzegorz Skórka
Dominik Grab

Flety

Agnieszka Gajgier- Otręba
Danuta Muszkieta
Mirosława Niewiara

Oboje

Krzysztof Wagstyl
Wojciech Barczyński
Paweł Bajer

Klarnety

Damian Matejczyk
Bogdan Trefon
Adam Warmus

Fagoty

Jacek Olesik
Marcin Pisarski

Rogi

Mirosław Kuchlewski
Jerzy Paliwoda
Grzegorz Zioła
Piotr Wylężek

Trąbki

Dariusz Mzyk
Marek Pietras
Seweryn Mzyk

Puzony

Grzegorz Pytlik
Łukasz Ostrowski
Zygmunt Kliks

Tuba

Adam Penkała

Kotły

Łukasz Grund

Perkusja

Adam Leboszka

INSTRUMENTY KLAWISZOWE

Mirella Malorny Konopka ( współpraca)

Inspektor Orkiestry

Damian Matejczyk

Bibliotekarz

Ryszard Turlej

Menu
Skip to content